தினம் ஒரு திருக்குறள்

குறள் 180

குறள் 180

இறலீனும் எண்ணாது வெஃகின் விறலீனும்
வேண்டாமை யென்னுஞ் செருக்கு

Read more ...

முகநூல் பக்கம்


74 வது சுதந்திர தி
ammaiyarkuppm.com இணையதளம்Title